กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

 กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี  9 กรกฎาคม 2567

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินราคาทรัพย์สินได้ออกตรวจสภาพทรัพย์ เขตคลองสาน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการประเมินราคาทรัพย์ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ... กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

 กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี  8 กรกฎาคม 2567

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินราคาทรัพย์สินได้ออกตรวจสภาพทรัพย์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการประเมินราคาทรัพย์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ... กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

 กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี  3 กรกฎาคม 2567

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินราคาทรัพย์สินได้ออกตรวจสภาพทรัพย์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการประเมินราคาทรัพย์ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ... กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

 กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี  2 กรกฎาคม 2567

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินราคาทรัพย์สินได้ออกตรวจสภาพทรัพย์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการประเมินราคาทรัพย์ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ... กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์