กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน (4 ภาค) ประจำปีงบประมาณ 2565
18/05/2565
   ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน (4 ภาค) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ร่วมกันหาทางออก ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส ก้าวไปด้วยกัน ในระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่จัดงานตามตารางกำหนดการ *กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 02 881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 02 881 4840 และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 0 2141 2768-73
ตารางกำหนดการ *กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ลำดับที่ ชื่องาน/โครงการ วันจัดงาน สถานที่จัดงาน ลงทะเบียน
1 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสกลนคร 06 กรกฎาคม 2565 โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
2 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดนนทบุรี 07 กรกฎาคม 2565
3 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดปทุมธานี 07 กรกฎาคม 2565 หอประชุม Diamond hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี
4 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน นครพนม 08 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์
5 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดบึงกาฬ 08 กรกฎาคม 2565 โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ
6 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสมุทรปราการ 08 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประชุม ซีคอมเพล็กซ์บางปู
7 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสมุทรสาคร 09 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
8 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดนครปฐม 09 กรกฎาคม 2565
9 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดมุกดาหาร 12 กรกฎาคม 2565 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
10 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสระบุรี 18 กรกฎาคม 2565 หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
11 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสมุทรสงคราม 19 กรกฎาคม 2565 โรงแรมริเวอร์ตัน​ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
12 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดมหาสารคาม 20 กรกฎาคม 2565 โรงแรมตักศิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม
13 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ลพบุรี 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
14 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดบุรีรัมย์ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
15 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดชัยนาท 21 กรกฎาคม 2565 โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท
16 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน สุรินทร์ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
17 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
18 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดยโสธร 22 กรกฎาคม 2565 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร
19 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดร้อยเอ็ด 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประชุมใหญ่ รร.เพชรรัชต์กาเด้น
20 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดหนองคาย 22 กรกฎาคม 2565 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย
21 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดปราจีนบุรี 23 กรกฎาคม 2565 โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท
22 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี 23 กรกฎาคม 2565 โรงแรมสุนีย์
23 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2565 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ
24 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ
25 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 26 กรกฎาคม 2565 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเลย 26 กรกฎาคม 2565 โรงแรมเลยพาเลช จังหวัดเลย
27 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบุรี 03 สิงหาคม 2565 โรงแรมลองบีช ชะอำ
28 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดอ่างทอง 03 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดชัยภูมิ 05 สิงหาคม 2565 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
30 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสิงห์บุรี 05 สิงหาคม 2565 ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี
31 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น 05 สิงหาคม 2565 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
32 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสระแก้ว 08 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
33 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดนครนายก 08 สิงหาคม 2565 โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท
34 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดกาญจนบุรี 11 สิงหาคม 2565 โรงแรมริเวอร์แคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
35 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
36 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดจันทบุรี 18 สิงหาคม 2565 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
37 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดตราด 18 สิงหาคม 2565 ณ​ บ้านปูรีสอร์จ ต.หนองคันทรง​ อ.เมือง​ตราด​ จ.ตราด​
38 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดชลบุรี 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองบ้านสวน

logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,622สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,622สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,622สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,622สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,622   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 40,663สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 40,663สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 40,663สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 40,663สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 40,663สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 40,663